Våre hytter

For 2 personer

Pris per døgn:

Kr. 800,-

For 2/3 personer

Pris per døgn:

Kr. 800,-

For 4 personer

Pris per døgn:
Kr. 800-1500,-

For 6 personer

Pris per døgn:
Kr. 1.500,-

Hytte for 6 personer

Hytte nr. 2

Hytte for 3 til 4 personer

Hytte nr. 1

Hytte nr. 3,5,7 og 8

Hytte for 4 personer

Hytte Kanstad

Hytte for 2 personer

Hytte nr. 9 og 11