Våre hytter

For 2 personer

Pris per døgn:
Kr. 600,-

For 2/3 personer

Pris per døgn:
Fra kr. 650,-

For 4 personer

Pris per døgn:
Fra kr. 800,-

For 6 personer

Pris per døgn:
Kr. 1.200,-

Hytte for 6 personer

Hytte nr. 2

Hytte for 4 personer

Hytte nr. 1

Hytte nr. 3,5,7 og 8

Hytte nr. 13

Hytte for 2 til 3 personer

Hytte nr. 14,15,16,10 (familieseng)

Hytte for 2 personer

Hytte nr. 9 og 11